Rechtspraak Bpr - 69 HOGE RAAD
26 juni 1992 Rabo/Visser


HOGE RAAD
26 juni 1992

Rabo/Visser

Partijen

Coöperatieve Rabobank Vecht en Plassengebied B.A., eiseres tot cassatie,

tegen

F. Visser, verweerder in cassatie.

Feiten

Bij notariële akte van 24 augustus 1979 heeft Visser ten behoeve van de Bank hypotheek verleend op een hem toebehorend erfpachtsrecht 'tot zekerheid voor de betaling van al hetgeen de bank blijkens haar administratie van hem (...) te vorderen heeft of mocht hebben, uit hoofde van verstrekte en/of alsnog te verstrekken geldleningen, verleende en/of alsnog te…

Verder lezen
Terug naar overzicht