Rechtspraak Bpr - 8 HOGE RAAD
9 april 2010
Nr. 08/01354, 08/01394
LJN BK4549
(mrs. Beukerhorst, Streefkerk, Asser, Numan) Collectieve actie; actiebevoegdheid op grond van gelijksoortige belangen; voeging in cassatie SGP/Stichting Clara Wichmann


HOGE RAAD
9 april 2010
Nr. 08/01354, 08/01394
Zie voor de complete uitspraak LJN BK4549
(mrs. Beukerhorst, Streefkerk, Asser, Numan)

Collectieve actie; actiebevoegdheid op grond van gelijksoortige belangen; voeging in cassatie

SGP/Stichting Clara Wichmann

Partijen

De Staat der Nederlanden, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks­relaties, zetelende te 's-Gravenhage, eiser tot cassatie, verweerder in het incidenteel cassatieberoep,

tegen

(in de zaak met rolnummer 08/01354)

1. …

Verder lezen
Terug naar overzicht