Rechtspraak Bpr - 93 HOGE RAAD
29 juni 2007 Wraking arbiters


HOGE RAAD
29 juni 2007

Wraking arbiters

Beschikking op een vordering tot cassatie in het belang der wet, ingesteld door de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad en gericht tegen de beschikking van de voorzieningenrechter van de rechtbank te Rotterdam van 21 april 2005.

Feiten

Tussen N. en Aegon is een uit een tussen hen bestaande pensioen- en hypotheekverzekering voortvloeiend geschil gerezen.

Die verzekeringsovereenkomsten bevatten een arbitraal beding.

Door het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) zijn tot arbiters ter beslechting van het geschil benoemd W., V

Verder lezen
Terug naar overzicht