Rechtsverhouding met contractant was niet overgegaan op nieuwe vennootschap


In 2006 is een franchisecontract gesloten tussen X (franchisegever) en Y (franchisenemer). In de veronderstelling dat X in 2010 de franchiseactiviteiten heeft ingebracht in een nieuwe BV, stelt de laatstbedoelde vennootschap voor de rechtbank dat Y een contractuele boete is verschuldigd wegens overtreding van verplichtingen in de franchiseovereenkomst. Y betwist evenwel dat zijn rechtsverhouding met X op deze nieuwe vennootschap is overgegaan.

Volgens de rechtbank moet worden beoordeeld of X de gehele rechtsverhouding, bestaande uit wederkerige verbintenissen tussen X en Y die voortvloeien uit de franchiseovereenkomst, …

Verder lezen
Terug naar overzicht