Rechtsverhouding met derde was mede betrokken in overdracht onderneming


X heeft in 1995 een hotelappartement gekocht van een hotelexploitant (H). Daarbij heeft X tevens een dienstverleningsovereenkomst gesloten op grond waarvan H in verschillende vormen service biedt ten behoeve van de exploitatie van X's appartement (de mogelijkheid om het voor vakanties e.d. te verhuren). De leveringsakte bevat een kettingbeding opdat X bij vervreemding van het appartement ook de dienstverleningsovereenkomst overdraagt.

Thans vordert X voor de Rechtbank dat het kettingbeding wordt ontbonden op grond van artikel 6:259 BW. Subsidiair stelt X dat hij…

Verder lezen