Rechtsverhouding tussen buiten gemeenschap van goederen gehuwde echtgenoten (1996.12.3105)


V wordt per 1 juni 1989 voor 99% eigenaar van een woning. Eind oktober 1989 treden M en V met elkaar in het huwelijk. Tussen hen geldt algehele uitsluiting van elke gemeenschap van goederen.

De Ontvanger legt op 9 november 1993 onder V ten laste van M executoriaal derdenbeslag in verband met een aanzienlijke belastingschuld van M. V verklaart schriftelijk dat tussen haar en M geen rechtsverhouding bestaat en dat M ten tijde van het derdenbeslag niets van haar heeft te vorderen.

De ontvanger stelt dat M wel degelijk…

Verder lezen