Rechtsvorm en aansprakelijkheid in het vrije beroep (1995.1009)


Onder bovenstaande titel wordt in een dubbelnummer van De Naamlooze Vennootschap uitvoerig aandacht besteed aan de wns van de vrije beroepsbeoefenaren hun aansprakelijkheid te beperken. De redactie plaatst die wens in het kader van het aanpassingsproces van de vrije beroepen aan de zeden en gewoonten van het bedrijfsleven.

Mohr bespreekt onder de titel ‘De rechtsvorm van het vrije beroep’ de mogelijkheden tot juridische structurering van het samenwerkingsverband van vrije beroepsbeoefenaren, alsmede de gevolgen daarvan voor de aansprakelijkheid.

Kortmann gaat in op de contractuele of wettelijke beperking van de aansprakelijkheid…

Verder lezen