Rechtszekerheid en motivering in bezwaarfase


In deze zaak doen verzoeksters beroep op het feit dat de gemeente in de bezwaarprocedure voor een overtreding een last heeft opgelegd terwijl dit ten tijde van het primaire besluit nog niet het geval was. De rechter oordeelt dat dit mag zolang de gemeente dit voldoende motiveert. Dit was echter in deze situatie niet het geval.

Gang van zaken

Verzoeksters exploiteren horeca in diverse ruimten. Na klachten van omwonenden over met name geluidsoverlast heeft gemeente Nijmegen ter plaatse onderzoek gedaan. Gemeente is van mening dat verzoeksters de maximaal toegestane oppervlakte

Verder lezen
Terug naar overzicht