Rectificatie dossier Cordero Segureño (BGA)


Door Uitvoeringsverordening (EU) 1242/2013 is het product Cordero Segureño (BGA) ingeschreven in het register van beschermde geografische aanduidingen. De categorie waarin het product is ingeschreven moest worden gerectificeerd en wordt Categorie 1.1. Vers vlees (en verse slachtafvallen).

Publicatieblad EU L 172 van 12 juni 2014, p. 59 
Rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1242/2013 van de Commissie van 25 november 2013 houdende inschrijving van een benaming in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen [Cordero Segureño (BGA)]

Verder lezen
Terug naar overzicht