Rectificatie Gedelegeerde verordening bescherming landbouwproducten en levensmiddelen


Ter uitvoering van Verordening (EU) nr. 1151/2012 (kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen) heeft de Europese Commissie nadere regels vastgesteld in Gedelegeerde verordening (EU) 664/2014, bijvoorbeeld de symbolen die gebruikt mogen worden.

De gedelegeerde verordening wordt nu op twee plaatsen gerectificeerd; de formulering ‘de aard’ (van een product) wordt gewijzigd in ‘de kwaliteit’.

 

Publicatieblad EU L 318 van 4 december 2015, p. 73
Rectificatie van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 664/…

Verder lezen
Terug naar overzicht