Rectificatie verordening biologische productie


In Uitvoeringsverordening (EU) 2016/673 die de verordening met uitvoeringsbepalingen van de voorschriften voor de biologische productie en de etikettering van biologische producten, wat de biologische productie, de etikettering en de controle betreft, wijzigt, zijn enkele taalonvolkomenheden geslopen. Deze worden nu gerectificeerd.


Publicatieblad EU L 49 van 25 februari 2017, p. 50
Rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/673 van de Commissie van 29 april 2016 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 889/2008 tot vaststelling van bepalingen…

Verder lezen
Terug naar overzicht