Rectificatie Verordening microbiologische criteria levensmiddelen


Verordening nr. 2073/2005 betreffende de microbiologische criteria voor levensmiddelen wordt gerectificeerd in verband met een typefout. Het woord ‘toereikend’ op bladzijde 22, derde alinea wordt vervangen voor het woord ‘ontoereikend’.

 

Publicatieblad EU L 258 van 3 oktober 2015, p. 25
Rectificatie van Verordening (EG) nr. 1441/2007 van de Commissie van 5 december 2007 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2073/2005 inzake microbiologische criteria voor levensmiddelen

Verder lezen
Terug naar overzicht