Reëel besluit hangend beroep tegen fictieve, beroepsmatig verleende rechtsbijstand, ABRvS 8 april 2015, zaaknummer 201407184/1/A2


Beroep bij rechtbank ingesteld tegen niet tijdig nemen van een besluit. Hangende dit beroep komt het reële besluit af. Het beroep wordt op grond van art. 6:20, lid 3 Awb geacht mede gericht te zijn tegen dit reële besluit. De rechtbank verklaart het beroep tegen het fictieve besluit gegrond en het beroep tegen dit reëel besluit niet-ontvankelijk met verwijzing naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veere, waar bezwaar van een bestuurder van appellante (een commanditaire vennootschap) tegen dit besluit…

Verder lezen
Terug naar overzicht