Reformatio in peius, ABRvS 29 oktober 20104, zaaknummer 201402998/1/A3


Bij besluit van 2 april 2012 heeft de minister de aanvraag van appellant om een Nederlands paspoort ten behoeve van de minderjarige niet in behandeling genomen. Appellant betoogt, wat de gevolgde procedure betreft, dat de rechtbank heeft miskend dat hij niet van horen in bezwaar heeft afgezien. Hij stelt zich op het standpunt ten onrechte niet in bezwaar te zijn gehoord. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen in de uitspraak van 4 maart 2004, zaaknummer 200304658/1, mag het al dan niet houden van een hoorzitting niet…

Verder lezen
Terug naar overzicht