regelgeving en officiële publicaties


STAATSBLAD

Wet havenstaatcontrole

Wet van 22 februari 2017 tot wijziging van de Wet havenstaatcontrole met betrekking tot toezicht aan boord van schepen onder buitenlandse vlag in havens in Bonaire, Sint Eustatius, Saba en Europees Nederland

Met deze wijziging van de Wet havenstaatcontrole wordt de regelgeving betreffende de havenstaatcontrole van buitenlandse schepen die Bonaire, Sint Eustatius of Saba aandoen verbeterd. Havenstaatcontrole betreft het toezicht op buitenlandse schepen die Nederlandse havens aandoen ten einde te controleren of voldaan wordt aan internationaal in werking getreden verdragen op het gebied van de veiligheid, de voorkoming van mariene verontreiniging en de leef- en werkomstandigheden aan boord van schepen. Van de gelegenheid wordt gebruikgemaakt om deze regelgeving over te hevelen van de Schepenwet naar de Wet havenstaatcontrole. Hiermee wordt de regelgeving betreffende havenstaatcontrole voor Nederland geïntegreerd in één wet. Hiertoe zal ook de Schepenwet worden gewijzigd. Omdat de Schepenwet rijkswetgeving betreft zal dat via een separaat traject worden gerealiseerd. Daarnaast wordt in de Wet havenstaatcontrole de mogelijkheid geïntroduceerd om naast de verplichte inspecties in Nederland op grond van Richtlijn 2009/16/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende havenstaatcontrole (PbEU 2009, L 131/57) ook andere, meer beperkte, controles uit te voeren.

Bron: Staatsblad 2017, 92

STAATSCOURANT

Archief registratie bemanningsleden

Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu tot beperking van de openbaarheid van het naar het Nationaal Archief over te brengen ‘Archief inzake registraties van bemanningsleden en door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat uitgegeven zee- en visvaartdiploma’s 1950–1985, Inspectie Leefomgeving en Transport

Bron: Staatscourant 2017, 11547

Financiële verordening Loodswezen

Wijziging van de…

Verder lezen