Regeling aanwijzing computercrisisteams [Tekst geldig vanaf 01-10-2017]

[Tekst geldig vanaf 01-10-2017]De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelet op de artikelen 2, tweede lid, onderdeel b, en 9, tweede lid, onderdeel a, van de Wet gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity;

Besluit:


Artikel 1

Als computercrisisteams als bedoeld in de artikelen 2, tweede lid, onderdeel b, en 9, tweede lid, onderdeel a, van de Wet gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity, worden aangewezen de nationale computercrisisteams van de lidstaten van de Europese Unie.


Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 oktober 2017.


Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanwijzing computercrisisteams.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

K.H.D.M. Dijkhoff
Verder lezen
Terug naar overzicht