Naar de inhoud

Regeling consignatie en TOD Rijksambtenaren BES [Tekst geldig vanaf 31-12-2016]

[Tekst geldig vanaf 31-12-2016]

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op de artikelen 25a, tweede lid, onder a, en 25b, tweede lid, onder a, van het Rechtspositiebesluit ambtenaren BES;

Besluit:

Artikel 1

De vergoeding, bedoeld in artikel 25a, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit ambtenaren BES, bedraagt voor ambtenaren in dienst van de staat USD 1,55 per uur waarop de ambtenaar beschikbaar is geweest.

Artikel 2

De toelage, bedoeld in artikel 25b, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit ambtenaren BES, bedraagt voor ambtenaren in dienst van de staat per gewerkt uur op:

  1. maandag tot en met vrijdag tussen 0 en 6 uur en tussen 20 en 24 uur: USD 2,32;

  2. zaterdag en zondag tussen 0 en 24 uur: USD 4,64; en

  3. feestdagen tussen 0 en 24 uur: USD 9,27.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2012.

Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling consignatie en TOD Rijksambtenaren BES.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.W.E. Spies