Regering beantwoordt vragen van Tweede Kamer over Belastingplan 2013 c.a.


Naar aanleiding van de voorgestelde maatregelen die de regering op Prinsjesdag heeft gepresenteerd heeft de Tweede Kamer verschillende vragen gesteld. Thans is op deze vragen een reactie gegeven door de regering. Wij maakten hieruit de volgende selectie.

Artikel 13 WBR: voor woningen zijn thans drie verschillende regimes te onderscheiden
Voorgesteld is om de termijn van artikel 13 WBR voor alle onroerende zaken te verruimen naar 36 maanden indien de vorige verkrijging heeft plaatsgevonden tussen 1 september 2012 en 1 januari 2015. Dit betekent dat voor woningen (!) nu drie verschillende…

Verder lezen
Terug naar overzicht