Registratiedatum uitoefening stem- en vergaderrechten (1999.35.2309)


Op 7 juli 1999 is aan de Tweede Kamer een wetsvoorstel aangeboden dat beoogt een artikel aan het NV-recht van Boek 2 toe te voegen. Het voorgestelde art. 119 maakt het mogelijk als stem- of vergadergerechtigden aan te merken zij die op een bepaalde datum - mits niet vroeger dan zeven dagen vóór de algemene vergadering van aandeelhouders (ava) - als zodanig zijn geregistreerd. Van de faciliteit kan alleen gebruik gemaakt worden als de ava het bestuur daartoe heeft gemachtigd (voor een periode van maximaal vijf jaren…

Verder lezen