Regresvordering op vennootschap behoort tot privé-vermogen (2002.03.3016)


X is enig aandeelhouder en directeur van de vennootschappen A BV en B BV. Aan A BV en B BV is door de bank krediet verleend, waarvoor X ter meerdere zekerheid hypotheek heeft verleend op de hem in privé toebehorende onroerende zaken, bestaande uit een woning met ondergrond en de grond waarop een camping wordt geëxploiteerd door A BV. In 1987 draagt A BV het campingbedrijf, inclusief alle daarop betrekking hebbende activa en passiva, over aan X die de onderneming in de vorm van een eenmanszaak gaat drijven. …

Verder lezen