‘Reis door de keten’ adviseert ontsluiting GS1 Data Source voor consument


De Alliantie Verduurzaming Voedsel en staatssecretaris Van Dam (EZ) hebben het door hen gevraagde adviesrapport ‘Reis door de keten’, over herkomst- en productinformatie door de keten en aan de consument, in ontvangst genomen. Het rapport moet bijdragen aan het vergroten van de transparantie in de voedselketen.

Op basis van de bevindingen komen de auteurs tot de volgende aanbevelingen:

  • Verbetering van het inzicht in de herkomst van voedselproducten door het voor de consument toegankelijker maken van product- en herkomstinformatie uit bestaande systemen die nu vooral voor bedrijven bedoeld zijn.
  • Verbetering van het inzicht in de productsamenstelling van voedselproducten door bredere ontsluiting van de GS1 Data Source voor derden. Daarbij moet informatie, zoals certificeringsgegevens, aan de GS1 Data Source worden toegevoegd. De betrouwbaarheid van de informatie dient verhoogd te worden.
  • Stimulering van het reeds op gang zijnde bewustwordingsproces tussen consument en producent door vergroting van kennis over de voedselproductie en voedselketens.
  • Uitvoering van een pilot voor een voedselproduct waarbij de consument in staat is meer product- en herkomstinformatie te verkrijgen dan voorheen.

Of en hoe de consument deze extra informatie waardeert zal nader onderzocht worden.


Kamerstuk; Kamerbrief van 8 december 2016
Aanbiedingsbrief van staatssecretaris Van Dam (EZ) aan de Tweede Kamer bij het adviesrapport Kwartiermakers - Reis door de keten

Reis door de keten Herkomst- en productinformatie door de keten en aan de consument 
Rapport over ketentransparantie aangeboden aan Van Dam en Dijkhuizen

Verder lezen
Terug naar overzicht