Relativiteit, ABRvS 21 januari 2015, zaaknummer 201310555/1/A1


Appellant (in hoedanigheid van concurrent) betoogt dat de rechtbank ten onrechte haar beroepsgronden over de economische uitvoerbaarheid van het bouwplan en aspecten als uiterlijk van het gebouw en de duur van de verleende omgevingsvergunning van 15 jaar met toepassing van art. 8:69a Awb buiten behandeling heeft gelaten. Daartoe voert zij aan dat de rechtbank niet heeft onderkend dat zij naast een concurrentiebelang een ruimtelijk belang heeft bij het besluit van 22 juli 2013 waarmee het college ten onrechte geen rekening heeft gehouden. Blijkens de geschiedenis van de totstandkoming…

Verder lezen
Terug naar overzicht