Renovatiewerkzaamheden hebben niet geleid tot nieuw vervaardigde onroerende zaak


WET OB 1968 / Wet BRV

Rechtbank Haarlem heeft geoordeeld dat de renovatie van een kantoorpand, waarbij het kadastraal gesplitst is van een aangrenzend pand en beide panden een eigen aansluiting op de nutsvoorzieningen en eigen achteringang hebben gekregen, niet heeft geleid tot de vervaardiging van een nieuwe onroerende zaak zodat de levering aan omzetbelasting onderworpen is en vrijgesteld is van overdrachtsbelasting. Doorslaggevend was dat bij de renovatie de functie van het pand als kantoorpand behouden is gebleven. Ook de aanbouw van een nieuw gedeelte van het pand kan volgens Rechtbank niet als een zelfstandige nieuw vervaardigde onroerende zaak worden beschouwd.
(Rechtbank Haarlem 20 november 2007, nr. 07/214).

Verder lezen
Terug naar overzicht