Rentebetaling over premiedepot gelijk aan directe betaling premies uit overgespaarde inkomsten (2010.50.2001)


M en V, gehuwd onder huwelijkse voorwaarden met een nimmer uitgevoerd periodiek verrekenbeding, zijn in 2008 gescheiden. De eerste, bij M in eigendom zijnde woning (woning 1), was gefinancierd met een spaarlevenhypotheek, waarbij maandelijks rente moest worden betaald alsmede een premie voor de aan de hypotheek verbonden levensverzekering, die werd voldaan uit een volgens M vóór het huwelijk gestort premiedepot. De tijdens het huwelijk alleen maandelijks betaalde rente voor de hypotheek moet worden aangemerkt als kosten van huishouding. Volgens M is geen sprake van een…

Verder lezen
Terug naar overzicht