Rentedragend bijschrijven was niet gelijk aan rentedragend worden (1999.17.3175)


Volgens de depositovoorwaarden van de bank wordt de rente berekend over het dagelijkse saldo en naar keuze van de rekeninghouder op de laatste dag van elk kwartaal rentedragend bijgeschreven op het deposito of overgeboekt naar een andere rekening. De rente over het laatste kwartaal was op 31 december rentedragend bijgeschreven, maar was niet inbegrepen in het saldo dat stond op het rekeningafschrift van 31 december. Het Hof leidde hieruit af dat dit bedrag op 31 december niet rentedragend was geworden. Van belang is wanneer het bedrag rentedragend wordt en niet wanneer…

Verder lezen