Renteloze schuldigerkenning tijdig aflossen of rente betalen (2002.15.3076)


Aan de redactie van Fiscale Praktijkvragen wordt een casus voorgelegd waarin ouders bij notariële akte een bedrag schuldig hebben erkend aan hun kinderen. In de akte staat onder meer dat:

- over de hoofdsom geen rente is verschuldigd;
- de hoofdsom te allen tijde aflosbaar is; en
- de hoofdsom opeisbaar is bij overlijden van de langstlevende ouder, faillissement etc. of als één van de ouders een beroep doet op de ABW of wordt opgenomen in een bejaarden- of verzorgingstehuis c.q. daartoe een positief advies…
Verder lezen