Rentenieren in het Florida van Europa (2000.18.2167)


Spanje is favoriet bij Europese kopers van tijdelijke en zelfs permanente woningen vanwege de gunstige prijzen, maar er zijn veel risico’s. Het komt bijna nooit voor dat bij een overdracht van een bestaand huis alles in orde is. De meeste problemen ontstaan rondom het opstellen van documenten voor aan- en verkoop. Heel belangrijk is ook de afwikkeling van erfenissen waar Spaans onroerend goed deel van uitmaakt. Verschillende problemen waar de koper tegenaan kan lopen, worden geschetst. Ook wordt aangegeven aan welke belastingen de niet-fiscaal ingezetene (minder dan 183 dagen per jaar fysiek aanwezig in Spanje) is onderworpen.

Vastgoed Belang nr 4 april 2000 blz. 22

Verder lezen