Renteswap – geen dwaling, zorgplichtschending of onvoorziene omstandigheden


Lobevis handelt in vastgoed. In 2007 is Lobevis bij ABN AMRO voor de financiering van een pand een 25-jarige geldlening van € 2 miljoen aangegaan, tegen variabele (EURIBOR) rente. Het renterisico heeft Lobevis afgedekt met een renteswap (IRS), met een looptijd van vijf jaar. De swap had een onderliggende waarde van € 15 miljoen. In maart 2009 besluit Lobevis na een gesprek bij de bank het krediet te beëindigen, nu de huurder van het failliet was gegaan en Lobevis sindsdien geen huurinkomsten meer…

Verder lezen
Terug naar overzicht