Renteswap: ‘ongenoegen uitspreken’ is geen voldoende concrete klacht in de zin van art. 6:89 BW


Eiser heeft begin 2008 voor de financiering van bouwgrond een renteswapovereenkomst gesloten met ABN Amro. De financiering is hij echter uiteindelijk niet aangegaan. De Euribor is vanaf begin 2009 gedaald en daardoor heeft eiser uit hoofde van de swapovereenkomt meer dan zes ton aan de bank moeten betalen. In september 2013 hebben eiser en zijn vennootschap (die het contract heeft overgenomen) zich op het standpunt gesteld dat de bank de zorgplicht bij de transactie grovelijk heeft veronachtzaamd. De rechtbank wijst de vorderingen af omdat eiser niet tijdig en concreet…

Verder lezen
Terug naar overzicht