Reorganisatie R&S: kapitaalsbelasting verhuisd


De inspecteur R&S is niet langer aanspreekpunt voor de kapitaalsbelasting. Met ingang van 1 oktober 1999 is deze bevoegdheid overgegaan op de inspecties Ondernemingen en Grote Ondernemingen (zie het bericht over de reorganisatie van R&S in FBN 1999, nr 6).

De eenheid van de Belastingdienst (Grote) Ondernemingen die competent is voor de vennootschapsbelasting regelt in het vervolg tevens de heffing van de kapitaalsbelasting. Het adres van de feitelijke bedrijfsuitoefening c.q. de leiding van de onderneming bepaalt in principe welke eenheid dit…

Verder lezen