Reparatie pensioentekort na verdeling van pensioen en afkoop alimentatie (2000.46.3397)


Echtscheiding heeft ingrijpende gevolgen voor de oudedagsvoorziening. Na de echtscheiding kunnen er aanzienlijke pensioentekorten ontstaan wanneer de Wet pensioenverevening van toepassing is. In dat geval zal immers pensioenverrekening met de ex-echtgenoot moeten plaatsvinden. Het ouderdomspensioen zal hierdoor lager uitvallen voor de werknemer/pensioengerechtigde. Zolang deze geen nieuwe partner heeft, zal dit te zijner tijd grotendeels worden gecompenseerd door de verhoging van de AOW-uitkering (de ongehuwde AOW is hoger dan de gehuwde AOW). Wanneer zich een nieuwe partner aandient, zal echter in veel…

Verder lezen