Reparatiemaatregel van demissionair minister Asscher ten aanzien van sectorindeling uitzendbedrijven leidt tot kritiek


Samenvatting

Demissionair minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de regel afgeschaft op basis waarvan uitzendbureaus en andere uitleners van arbeidskrachten werden ingedeeld in een andere sector dan de sector voor uitzendbedrijven (sector 52). De Volkskrant van 12 juni 2017 meldt dat deze reparatie van minister Asscher uitzendbureaus zwaar op de maag valt. Men voelt zich overvallen en mist discussie en afweging. Verder is de kritiek dat doordat alleen nieuwe gevallen onder de nieuwe regels vallen de minister de oneerlijke concurrentie tussen uitzendbureaus vergroot.

Indien door de arbeidskrachten van de werkgever werkzaamheden werden verricht die sec functioneel bezien voor meer dan 50% van het totale premieplichtige loon (op basis van uitzendovereenkomsten zonder uitzendbeding) op jaarbasis aan één sector konden worden toegerekend, werd de werkgever ingedeeld in die sector (de ‘vaksector’). Deze regeling leidde volgens Asscher tot ongewenste uitkomsten. De veronderstelling was dat deze werkgevers voor de premieheffing vergelijkbaar zijn met andere werkgevers in de vaksector. Deze veronderstelling is in de praktijk niet juist gebleken. Uitzendarbeid in vaksectoren gaat veelal gepaard met hogere lasten voor de Werkloosheidswet (WW) en de Ziektewet (ZW) en veroorzaakt daarmee hogere premies voor niet-uitzendbedrijven in bepaalde vaksectoren. Bovendien leidde de regeling tot oneerlijke concurrentie tussen werkgevers die zijn ingedeeld in de uitzendsector en die zijn ingedeeld in vaksectoren.

In de Staatscourant is voor de reparatie een wijziging van de Regeling Wfsv gepubliceerd. Voortaan geldt voor bedrijven die, geheel of voor een zeker deel, uitlenen een aansluiting in de sector uitzendbedrijven. De regeling is ingegaan op 25 mei 2017. Bedrijven die personeel ter beschikking stellen en die tot op heden, geheel of…

Verder lezen
Terug naar overzicht