Residuverordening gewijzigd


In Verordening (EG) nr. 396/2005 zijn de maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong vastgesteld.

De bijlagen II, III en V zijn nu gewijzigd wat betreft de MRL’s voor bitertanol, chloormequat en tebufenpyrad in of op bepaalde producten.

 

Publicatieblad EU L 101 van 13 april 2017, p. 1
Verordening (EU) 2017/693 van de Commissie van 7 april 2017 tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor bitertanol, chloormequat en tebufenpyrad in of op bepaalde producten

Verder lezen
Terug naar overzicht