Resolutie bedrijfsfusievrijstelling in de kapitaalsbelasting (1997.35.3390)


De staatssecretaris van Financiën keurt goed dat ter zake van de heffing van kapitaalsbelasting de inbreng van een 100%-aandelenpakket wordt aangemerkt als een verwerving van een zelfstandig onderdeel van een onderneming als bedoeld in art. 37.2.b WBR, tenzij het door het 100%-aandelenpakket vertegenwoordigde, gelet op de doelstelling en de activiteiten van de deelneming, geen onderneming kan vormen. Niet langer is vereist dat het inbrengende lichaam zelf een onderneming in materiële zin drijft.

Ministerie van Financiën; 4 augustus 1997; V…

Verder lezen