Resultaat uit overige werkzaamheden per 1 januari 2001 (2002.16.3082)


Een belangrijke wijziging in de inkomstenbelasting per 1 januari 2001 betreft de omvorming van de ‘inkomsten uit andere arbeid’ (art. 22.1.b Wet IB 1964) tot het ‘resultaat uit overige werkzaamheden’ (art. 3.90 Wet IB 2001). De auteurs gaan in op de fiscale positie van resultaatgenieters die persoonlijke arbeid verrichten, zoals vertalers, auteurs, sporters, kunstenaars, adviseurs, etc. De terbeschikkingstellingsregeling wordt niet besproken.

Voor de bepaling van het resultaat uit werkzaamheid wordt aangesloten bij de…

Verder lezen
Terug naar overzicht