Retentierecht (2004.37.2186)


De Hoge Raad heeft het uitoefenen van het retentierecht op een onroerende zaak, voor het eerst in een arrest uit 1991, uitdrukkelijk mogelijk geacht. In twee latere arresten heeft de Hoge Raad overwogen dat voor het uitoefenen van een geldig retentierecht op een onroerende zaak vereist is dat de retentor de feitelijke macht over de onroerende zaak uitoefent.

Een retentierecht op een onroerende zaak is naar zijn aard niet kenbaar uit de openbare registers. Met het oog daarop zal een zodanig retentierecht jegens een derde, die zijn recht op…

Verder lezen
Terug naar overzicht