Retentierecht en derden met een ouder recht (2000.36.2313)


Het retentierecht op onroerende zaken is een krachtig wapen van de aannemer. De contouren van het retentierecht op een onroerende zaak worden door de Hoge Raad de laatste jaren steeds scherpen getrokken. In het arrest van 16 juni 2000 heeft de Hoge Raad verduidelijkt hoe art. 3:291 lid 2 BW (inroeping van het retentierecht tegenover derden met een ouder recht) moet worden gelezen. De auteur bespreekt de samenloop van een retentierecht met een hypotheekrecht.

H.A.G. Fikkers

NbBW 2000, blz. …

Verder lezen