Retentierecht (onder)aannemer: feitelijke macht (2013.18.2005)


Ex art. 3:290 BW kan de schuldeiser de nakoming van zijn verplichting tot afgifte van een zaak aan zijn schuldenaar opschorten totdat de vordering is voldaan. Voor het retentierecht gelden de volgende vier vereisten:

  • de schuldeiser heeft uit hoofde van een overeenkomst de zaak onder zich gekregen en moet deze na de uitvoering van zijn werkzaamheden afgeven aan de schuldenaar;
  • de schuldeiser oefent de feitelijke macht over de zaak uit;
  • de schuldeiser heeft een opeisbare vordering op de schuldenaar; 
  • er is voldoende samenhang tussen de verplichting tot…
Verder lezen
Terug naar overzicht