Retentierecht op onroerende zaken (1998.19.2683)


Bespreking van het arrest van de Hoge Raad van 6 februari 1998, RvdW 1998, 41C. Retentierecht kan worden uitgeoefend op onroerende zaken, zie HR 23 juni 1995, NJ 1996, 216; JBN 1995, nr 106 en 1996, nr 19. Het retentierecht kan worden ingeroepen tegen de contractuele tegenpartij, de eigenaar, de beperkt gerechtigden en de persoonlijk gerechtigden. In casu liet de aannemer een huurder/toekomstig gebruiker van een onroerende zaak niet tot die zaak toe, omdat de opdrachtgever - tevens eigenaar…

Verder lezen