Revisievergunning inrichting op gezoneerd industrieterrein en goede procesorde


Bij besluit van 7 mei 2014 hebben GS van Noord-Brabant aan [vergunninghoudster] opnieuw een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, lid 1 van de Wet milieubeheer verleend voor een inrichting te Sleeuwijk. In beroep oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak onder meer als volgt.

Ter zitting heeft de Vereniging Veiligemooiedijk aangevoerd dat het verweerschrift, met als bijlage het rapport 'Bepaling immissierelevante bronsterkte van vrachtwagens met een hoge uitlaat' van 22 september 2014, zo kort voor de zitting is ingediend dat het wegens strijd met…

Verder lezen
Terug naar overzicht