Richtlijn voor strafvordering overvallen


De Richtlijn voor strafvordering overvallen (2016R001), afkomstig van het College van procureurs-generaal, is op 1 februari in werking getreden. De richtlijn is gepubliceerd in Stcrt. 2016, 1890 en is ook te raadplegen op www.om.nl.

Reikwijdte richtlijn
Deze richtlijn is van toepassing op overvallen in besloten plaatsen, woningen en bedrijven. Onder bedrijven is begrepen overvallen op beroepsmatig vervoer van geld, zoals geld- en waardetransporten, pizzakoeriers e.d. of personen met dagopbrengsten). De richtlijn ziet niet…

Verder lezen
Terug naar overzicht