Richtlijnen voor strafvordering Wet wegvervoer goederen


Op 1 december 2015 is de aangepast Richtlijn voor strafvordering Wet wegvervoer goederen (2015R057), afkomstig van het College van procureurs-generaal, in werking getreden. De richtlijn is in de Staatscourant gepubliceerd onder nummer 2015, 41058 en is ook te raadplegen op www.om.nl.

Reikwijdte richtlijn
Deze richtlijn bevat het strafvorderingsbeleid van het OM inzake overtredingen bepaald bij of krachtens de Wet wegvervoer goederen (WWG), die in artikel 1 van de Wet op de economische delicten (WED) als economisch delict zijn aangemerkt…

Verder lezen
Terug naar overzicht