Rijk stelt Commissie Samsom in voor Thermphos


Een commissie onder leiding van oud-PvdA-leider Diederik Samsom gaat de situatie rond Thermphos in kaart brengen. Dat heeft het kabinet besloten.

Het Kabinet laat op initiatief van de minister van Financiën onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar de kosten van de sanering van het Thermphos-terrein. Dat gebeurt mede op verzoek van de provincie Zeeland. Het onderzoek dient ertoe om “inzage te krijgen in de technische en financiële aspecten rondom de sanering van het voormalig Thermphos-terrein en de betrokken partijen te adviseren over een solide aanpak”.

De commissie Samsom heeft daarbij de mogelijkheid om tussentijdse bevindingen te rapporteren om vervolgens tot aanbevelingen te komen. De commissie zal in september met een oordeel over de situatie komen. Op basis van deze aanbevelingen zal het Kabinet een “afweging maken van de technische, bestuurlijke en financiële effecten van de sanering” voor Zeeland Seaports, de eigenaar van de grond, en voor de provincie.

Thermphos ging failliet in 2012. Er kwam toen 35 miljoen euro beschikbaar voor de sanering van het zwaar vervuilde terrein. Dat geld kwam van de curatoren die het faillissement van Thermphos afhandelden. Later kwam er nog 3 miljoen bij van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het was de bedoeling dat het fabrieksterrein in mei 2016 al was schoongemaakt. Maar onder meer door de vondst van asbest in de ovens, en een brand, is die deadline niet gehaald.

In oktober 2016 bleek dat het geld voor de sanering grotendeels op was. En het terrein was nog altijd niet schoon. De provincie moest daarom met extra geld over de brug komen, in totaal ruim 8 miljoen euro…

Verder lezen
Terug naar overzicht