Rijksoverheid krimpt


De overheid wil meer dan 17.000 banen schappen bij de rijksoverheid. Zulks zal dus gevolgen hebben voor de vastgoedmarkt, niet alleen voor de RGD als gebruiker maar ook vermoedelijk voor de duur van processen en de mogelijkheid ambtenaren feitelijk betrokken te hebben bij projecten.

Het Rijk heeft tevens bekend gemaakt dat vanaf 1 april 2011 de 30.000 verschillende functiebeschrijvingen die alle ministeries bij elkaar hebben, teruggebracht tot slechts 52 functieprofielen. Of dit een 1 april grap is moet nog blijken. De 52 profielen geven de kern van een functie weer en maken functies onderling beter vergelijkbaar. Het nieuwe Functiegebouw Rijk maakt dat de rijksoverheid meer als eenheid gaat werken en voor ambtenaren wordt het gemakkelijker om van het ene naar het andere ministerie over te stappen. Het functiegebouw is in overleg met de vakbonden tot stand gekomen en moet uiterlijk in 2012 zijn ingevoerd. Een functieprofiel geeft aan wat van de ambtenaar wordt verwacht in termen van resultaten, succesvol gedrag, kennis en vaardigheden. Gedetailleerde werkafspraken daarover worden gemaakt met de leidinggevenden. Daarmee wordt sturing op resultaten en ontwikkeling van de medewerker binnen de rijksdienst verbeterd. De beperking van het aantal functieprofielen draagt bij aan de harmonisering van de bedrijfsvoering van de rijksoverheid en het terugdringen van de administratieve lasten binnen de rijksoverheid.

www.rijksoverheid.nl

Verder lezen
Terug naar overzicht