Roerend of onroerend? Criteria, gezichtspunten en jurisprudentie (2000.34.2303)


Naar aanleiding van de aanpassing van de voorschriften voor de voetverklaring onder de transportakte wijdt de auteur een tweetal bijdragen aan de criteria aan de hand waarvan wordt bepaald of iets onroerend is. Onroerend zijn onder meer gebouwen en werken die met de grond verbonden zijn. Daarnaast kan iets onroerend zijn, omdat het op grond van art. 3:4 BW bestanddeel is van een onroerende zaak.

Als een meeverkocht object behoort tot de inventaris van de verkochte onroerende zaak is het de vraag of deze zaken bestanddeel zijn geworden…

Verder lezen