Rolbeschikking wordt aangemerkt als tussenvonnis - tussentijds beroep niet opengesteld


De rechtbank schorst een procedure op grond van art. 27 Fw en hervat het geding op de voet van art. 225 en 227 Rv. De curator stelt beroep in tegen de rolbeschikking. Het hof stelt vast dat de rolbeschikking moet worden aangemerkt als tussenvonnis en dat geen tussentijds beroep is opengesteld. De curator wordt niet-ontvankelijk verklaard. Het hof laat zich nog wel kort uit over het gebeurde in eerste aanleg.

Voorafgaande
Recycling BV heeft Wegen BV gedagvaard tegen de zitting van 8 januari 2014 en betaling…

Verder lezen
Terug naar overzicht