Ronnes (CDA) wil schenkvrijstelling al in 2016 verhogen


Als het aan Tweede Kamerlid Erik Ronnes van het CDA ligt wordt de schenkvrijstelling voor een eigen woning al per 1 januari 2016 verhoogd. Hij diende hiervoor op 8 oktober jl. een amendement in op het wetsvoorstel Belastingplan 2016. In dit voorstel is de voorgenomen verhoging (en verruiming) van deze vrijstelling bepaald op 1 januari 2017. Ronnes is van mening dat dit zal leiden tot uitstelgedrag.

In zijn toelichting stelt Ronnes dat voorgenomen schenkingen voor een eigen woning zullen worden uitgesteld tot na 2016, zodat gebruik kan worden gemaakt van de verhoogde vrijstelling. De kans dat begiftigden in verband met overlijden van de schenkers in 2016 uiteindelijk toch geen gebruik kunnen maken van de vrijstelling, is volgens hem te verwaarlozen. Ronnes verwacht daarom nauwelijks verschil in opbrengst aan schenkbelasting tussen de situatie waarin de verhoging zou worden ingevoerd per 1 januari 2016 en per 1 januari 2017. Hij merkt daarbij op dat als de verhoging al per 1 januari 2016 zou worden ingevoerd, de schenkingen wel direct leiden tot een lagere eigenwoningschuld en daarmee tot een lagere aftrek in box 1 van de Wet IB 2001.

Bron: KNB

Verder lezen
Terug naar overzicht