Is ruilverkavelings- of landinrichtingsrente een aftrekpost bij verpacht onroerend goed? (1996.50.3487)


Het verkavelingsproces kan onderscheiden worden in de inbreng van de grond, de verbetering van de cultuurgrond en de toedeling van de grond. Het bedrag wat uiteindelijk verschuldigd is aan ruilverkaveling kan contant worden afgerekend. Het is echter gebruikelijk dit bedrag te voldoen door betaling van een ruilverkavelingsrente. De rente bedraagt 6% die gedurende 26 jaar verschuldigd is. Er wordt nominaal 156% (6% x 26) betaald. In ruilverkavelingsrente van 156 zit een bedrag van 56 aan 'echte' rente. Dit komt neer op een…

Verder lezen