Ruilverkavelingsvrijstelling voor overdrachtsbelasting heeft ruime strekking (2012.14.3004)


X exploiteert een vee(handels)bedrijf. Door middel van kavelruil verplaatst X zonder heffing van overdrachtsbelasting zijn onderneming. X is tot de ruilverkavelingsovereenkomst toegetreden tegen inbreng van geld. Op een deel van de aldus in 2002 verkregen grond laat hij een bedrijfswoning bouwen. X rekent de grond voor de inkomstenbelasting tot zijn privévermogen. 
De inspecteur neemt het standpunt in dat er vanwege het onttrekken van grond voor privédoeleinden alsnog overdrachtsbelasting is verschuldigd over dat deel. Hij is van mening dat de ruilverkavelingsvrijstelling van art. 15 lid…

Verder lezen
Terug naar overzicht