Ruimte voor e-health


De NZa heeft in de 'Wegwijzer bekostiging e-health' in kaart gebracht wat er mogelijk is aan bekostiging van e-health in de verschillende zorgsectoren. E-health kan de zorg voor patiënten makkelijker en beter toegankelijk maken.

Zo kan de huisarts een opname maken van een huidafwijking bij een patiënt en die via een meekijk-consult voorleggen aan de dermatoloog. Dat scheelt de patiënt een apart bezoek aan het ziekenhuis. Of denk aan games voor logopedie, waarmee kinderen thuis kunnen oefenen.

Er zijn al wel mogelijkheden voor e-health in de bekostiging, maar deze verschillen per sector. In de Wegwijzer bekostiging e-health biedt de NZa een handreiking aan zorgaanbieders en zorgverzekeraars die onderhandelen over de zorginkoop. Met het overzicht wil de NZa stimuleren dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars afspraken maken over e-health in het belang van de burger. Bekostiging en regels mogen innovatie niet in de weg staan.

De publicatie is een eerste stap. De NZa wil toe naar een bekostiging die e-health faciliteert en stimuleert en gaat daar verdere stappen in zetten.

Bron: nza.nl

Verder lezen
Terug naar overzicht